Vieringen rondom Pasen

Lukaspassie

Palmzondag, 10 april 2022 om 17.00 in het Academiehuis Grote kerk Zwolle.

Kruismeditatie

Goede Vrijdag, 15 april 2022 om 22.00 in het Academiehuis Grote kerk Zwolle.

Oster Oratorium

Paaszondag, 17 april 2022 om 17.00 in het Academiehuis Grote kerk Zwolle.

Zwolse Lukaspassie Palmzondag

Iedere Nederlander heeft weleens gehoord van de Mattheüs Passion en velen weten dat die is gecomponeerd door Johann Sebastian Bach. Minder bekend is dat er veel meer Passionen of Passies bestaan: grote muzikale werken voor koor, solisten en instrumenten waarin het verhaal van het lijden en sterven van Jezus wordt verteld. De tekst van één van de bijbelse evangeliën is altijd het uitgangspunt van die muzikale vertelling, die verder verrijkt wordt met aria’s en koralen waarin de betekenis van het verhaal wordt overdacht.

Dit jaar vindt in Zwolle de première van een nieuwe Nederlandse Passie plaats. De tekst heeft als basis een vertaling van Lukas 22-23 van Jan-Jaap Stegeman en wordt verrijkt door muzikale meditaties door koor en solisten geschreven door dezelfde dichter. De muziek is gecomponeerd door de Zwolse organist van de Grote Kerk, cantor van de Michaëlscantorij, Toon Hagen.

Zowel muzikaal als kerkelijk-liturgisch belooft dit een bijzondere gebeurtenis te worden. Toon Hagen is inmiddels wijd en zijd bekend om zijn eigenzinnige composities en zettingen van liturgische teksten, psalmen en liederen, en van zijn vrije composities in het seriële muziekgenre in de traditie van componisten als Steve Reich en Simeon ten Holt. Eerder componeerde hij de zeer goed ontvangen gedachteniscantate ‘Koester de namen’ op teksten van Sytze de Vries. De teksten van Jan-Jaap Stegeman en de muziek van Toon Hagen gaan in de nieuwe Lukaspassie een krachtig verbond aan: soms overdonderend, soms verstild, soms ronduit ontroerend.

De Lukaspassie is gecomponeerd in opdracht en met financiële ondersteuning van de Stichting FONK (fonds voor de ontwikkeling van nieuwe kerkmuziek).

Uitvoering

De Lukaspassie wordt voor het eerst uitgevoerd op Palmzondag, 10 april 2022 om 17.00 uur in het Academiehuis Grote kerk Zwolle.
Uitvoerenden zijn, de Michaëlscantorij, Esther de Vos (Mezzosopraan), Rik van de Kolk (Bariton), orkest Musica Michaelis, Toon Hagen (orgel), dirigent is Eugène van Boheemen.
Voorganger is ds. Jan-Jaap Stegeman
Toegang vrij (collecte)

Kruismeditatie Goede Vrijdag

Nadat op Palmzondag het lijdensevangelie volgens Lukas in alle toonaarden muzikaal tot klinken is gebracht is er op Goede Vrijdag een ingetogen viering waarin de teksten van de evangelist Johannes centraal staan. We lezen zijn intieme én triomfantelijke verhaal over de goede vrijdag van Jezus en buigen het hoofd voor het ‘beklag van God’ over het lijden van Christus en van onze wereld dat mensen elkaar en Christus aandoen. Er is veel ruimte voor overdenking en gebed, zowel in stilte als in sobere maar indringende muzikale intermezzo’s.

Uitvoering

De kruismeditatie is op Goede Vrijdag, 15 april 2022 om 22.00 uur in het Academiehuis Grote kerk Zwolle.

Uitvoerenden zijn, Corien Kok (Cello), Toon Hagen (orgel/piano) en leden van de Michaëlscantorij, Voorganger is Jan Doelman.
Toegang vrij (collecte)

Oster Oratorium Paaszondag

Het Paasoratorium (BWV249), is een oratorium van Johann Sebastian Bach , beginnend met Kommt, eilet und laufet . Bach componeerde het in Leipzig en voerde het voor het eerst uit op 1 april 1725.

De eerste versie van het werk werd voltooid als een cantate voor Paaszondag in Leipzig op 1 april 1725, toen nog onder de titel Kommt, gehet und eilet.  Het werd genoemd “Oratorium” en gezien de nieuwe titel alleen in een herziene versie in 1735. In een latere versie in de jaren 1740 de derde beweging werd uitgebreid van een duet met een vierdelige koor.

In tegenstelling tot het Kerstoratorium, heeft het Paasoratorium geen verteller, maar zijn er vier personages toegewezen aan de vier stempartijen: Simon Petrus ( tenor ) en Johannes de Apostel ( bas ), die in het eerste duet verschijnen en zich naar het graf van Jezus haasten en het leeg aantreffen, daar ontmoeten Maria Magdalena ( alt ) en “de andere Maria”, Maria Jacobe ( sopraan ). Het koor was alleen aanwezig in het laatste deel tot een latere uitvoering in de jaren 1740, toen het openingsduet gedeeltelijk voor vier stemmen was ingesteld. De muziek wordt feestelijk uitgevoerd voor trompetten, pauken, hobo’s, hobo d’amore, fagot, blokfluiten, dwarsfluit, violen , altviool en continuo .

Uitvoering

Het Oster Oratorium (BWV 249) van Johannes Sebastian Bach wordt uitgevoerd op Paaszondag, 17 april 2022 om 17.00 uur in het Academiehuis Grote kerk Zwolle.

Zoals altijd wordt de cantate uitgevoerd in de context van een kerkelijke viering. Op deze Paaszondag klinkt het evangelie van de Opstanding in de woorden van de evangelist Johannes.

Uitvoerenden zijn, Esther de Vos (Sopraan), Daniël van Laar (Alt), Jacob Schenk (Tenor), Huub Vosmeijer (Bas), de Michaëlscantorij, het Michaëlscantatekoor, Musica Michaelis, olv Toon Hagen.
Voorganger is Jan Doelman.
Toegang vrij (collecte)