Requiem Fauré

De Michaëlscantorij zingt tijdens de Gedachtenisviering op eeuwigheidszondag 26 november, het Requiem van Fauré
We houden op vrijdagavond 3 november vanaf 20:00 een open repetitie in het Academiehuis Grote Kerk.

Heb je interesse om mee te zingen, meldt je dan aan via onderstaand aanmeldformulier

Financiële bijdrage
Voor het meezingen vragen we een financiële bijdrage van €25,-
(Alleen voor zangers die nog schoolgaand of student zijn er is dit een vrijwillige bijdrage)

Aanmeldformulier (open) repetitie Requiem Fauré

Selecteer de optie die van toepassing is
We zouden graag je leeftijd willen weten, zodat we weten hoe de leeftijdsverhouding is binnen het koor