Michaëlsvieringen

Op zondag 21 augustus 2022 is er om 19:00 uur een Zomervesper in
het Academiehuis Grote Kerk.
Thema van deze Zomervesper: “In vertrouwen aanlanden”

Aan deze Zomervesper werken mee:
Voorganger: ds. Ad Geerling
Cantor: Toon Hagen
Leden van de Michaëlscantorij

Komende vieringen