Van Passie naar Pasen

Lukaspassie

Zaterdag 16 maart Leeuwarden
en
Zondag 17 maart Zwolle

Palmzondag

Zondag, 24 maart
17.00 in het Academiehuis Grote kerk
Zwolle.

Kruismeditatie

Goede Vrijdag, 31 maart
17.00 in het Academiehuis Grote kerk
Zwolle.

Lukas'Pasen

Zondag, 31 maart
17.00 in het Academiehuis Grote kerk
Zwolle.

Lijden en Opstanding muzikaal verbonden

Pasen en de Matthäus-Passion van Bach worden vaak in één adem genoemd. In 2022 voltooiden componist Toon Hagen en theoloog Jan-Jaap Stegeman de Lukaspassie. Een eigentijdse compositie voor koor, orkest en solisten, geschreven voor de lijdenstijd. Maar daarmee was het niet af. Op Paaszondag 31 maart wordt het gloednieuwe tweede deel van de compositie voor het eerst uitgevoerd in Academiehuis Grote Kerk in Zwolle.

Toch verder na het lijden

Nadat de Passie volgens het evangelie van Lukas werd voltooid, hebben Jan-Jaap Stegeman en Toon Hagen aan het tweede deel van dit tweeluik gewerkt. Waar het eerste deel, het lijden van Jezus vertolkt en toewerkt naar het thema ‘vertrouwen’, neemt het tweede deel de luisteraar mee naar de opstanding, naar Pasen. Meditatieve teksten en eigentijdse muziek vertellen een hoopvol verhaal: na de dood gaat het toch verder.

Al langer hadden de makers de wens om een muziekstuk te componeren waarin het lijdensverhaal van Christus, de Passie, nauw verbonden is met de opstanding. Jan-Jaap Stegeman, theoloog en studentenpastor in Leeuwarden schreef de teksten aan de hand van het evangelie van Lukas in een heel eigentijdse taal. De muziek van Toon Hagen, cantor-organist en componist in Zwolle, wordt geroemd om de rake melodieën en verrassende ritmiek. De componist bracht het verhaal tot een indringend muzikaal geheel. Indringend, maar ook licht en troostvol.

Het schrijven van zo’n omvangrijk geestelijk muziekstuk, een oratorium, kan vandaag de dag gerust als bijzonder worden gekenmerkt. Na enkele jaren van intensieve samenwerking, is het stuk in februari dit jaar voltooid.