De Passie van Zwolle 2019

Jong en oud heeft op z’n minst gehoord over de Mattheus Passion van Johann Sebastian Bach. Minder vaak wordt zijn Johannes Passion (BWV 245) uitgevoerd hoewel deze Passion, naar het evangelie van Johannes, met zijn prachtige aria’s minstens zo indrukwekkend is.

Het is een muziekwerk waarin, net als in de Mattheus Passion, tekst en muziek elkaar aanvullen, versterken en waarin het lijdensverhaal van Jezus klinkt in woord en muziek.

De Passionen zijn nooit bedoeld geweest voor het concertpodium, ze werden uitgevoerd in kerkdiensten zodat iedereen de mogelijkheid kreeg er troost, blijdschap, bemoediging en herkenning in te vinden.

In de afgelopen decennia zijn de uitvoeringen van de Passionen commerciële producties geworden. De complexiteit van de muziek vereist ook professionele musici en geoefende koorzangers om het werk zo uit te voeren dat het beantwoordt aan het doel; het muzikaal vertolken van een verhaal. Het gevolg van deze commercialisering is echter een hoge toegangsprijs waardoor voor velen en in het bijzonder voor jongeren, de drempel te hoog is om een uitvoering te bezoeken.

De Johannes Passion is uitgevoerd op zondag 14 april 2019 in de Basiliek van Onze Lieve Vrouw te Hemelopneming/de Peperbuskerk te Zwolle.

Hieronder een foto impressie